Fastlege og forsker Mari Bjørkman fotografert for Tidsskrift for Den norske legeforening.

Les intervjuet i tidsskriftet: Det åpne møtet

Oslo 20.04.2022: Mari Bjørkman, spesialist i allmennmedisin, fotografert for Tidsskrift for Den norske legeforening. Foto: John Trygve Tollefsen