Ellen Støkken Dahl

Forfatter Ellen Støkken Dahl fotografert for Tidsskrift for Den norske legeforening.

Les saken i Tidsskriftet: https://tidsskriftet.no/2022/02/intervju/tanker-om-sjanker-og-gleden-med-syfilis

Oslo 01.02.2022: Forfatter Ellen S. Dahl fotografert for Tidsskrifr for Den norske legeforening. Foto: John Trygve Tollefsen