Immunolog Anne Spurkland er immunolog og ble viden kjent under pandemien. Bildene er tatt for Tidsskrift for Den norske legeforening.

Les saken i Tidsskriftet: Formidling, forskning og frie kaker

Hvalstad, Asker 16.05.2022: Professor Anne Spurkland fotografert i hagen. For Tidsskrift for Den norske legeforening. Foto: John Trygve Tollefsen