Marte Kvittum Tangen

Marte Kvittum Tangen er spesialist i allmennmedisin og leder for Norsk forening for allmennmedisin. Fotografert for Tidsskrift for Den norske legeforening.

Les intervjuet i Tidsskriftet: Og bakom synger skogene

Oslo 23. mai 2024: Leder i Norsk forening for allmennmedisin, Marte Kvittum Tangen. Fotografert for Tidsskrift for Den norske legeforening. Foto: John Trygve Tollefsen